Ваше приложение

Для архивации данных

Позвонить сейчас:

Демо

Пробная версия

- установка на 1 компьютер
- 10 SMS сообщений
- 14 дней тестирования

Заказать
250 zł

Базовая лицензия

- установка на 1 компьютер
- 500 SMS сообщений
- на один месяц

Купить базовую лицензию
500 zł

Продвинутая лицензия

- установка на 3 компьютера
- 1000 SMS сообщений
- на один месяц

Купить продвинутую лицензию
900 zł

Профи лицензия

- установка на 5 компьютеров
- 5000 SMS сообщений
- на один месяц

Купить профи лицензию

RODO SENDER – Медицинский сектор

В соответствии с положениями закона1 медицинские записи, хранящиеся в электронной форме, предоставляются посредством электронной связи, а медицинские записи, хранящиеся в бумажной форме, можно сделать, сделав копию в виде цифрового представления (отсканированного изображения) и отправив ее с помощью электронных средств связи.
RODO Sender является идеальным решением, гарантирующим правильное выполнение обязательства по предоставлению медицинской документации уполномоченному лицу с использованием электронной почты в качестве одного из доступных средств электронной связи.

RODO SENDER – Сектор юридических услуг

С одной стороны, лица, практикующие профессию общественного доверия, которые выполняют свои обязанности в соответствии с нотариусом, адвокатом, юрисконсультами и индивидуальными практиками, обязаны соблюдать профессиональную тайну и уважать права своих клиентов. С другой стороны, они вынуждены функционировать в реалиях, которые требуют эффективной дистанционной связи. Знакомство с документом, относящимся к делу за пределами офиса, предоставление содержания решения, вынесенного по делу клиента, или предоставление предпринимателю шаблона делового контракта – это действия, которые даже заставляют использовать электронную переписку.
RODO Sender позволяет вам создать систему обмена информацией, сохраняя при этом простоту обслуживания и гарантию быстрой связи.

RODO SENDER – sektor kadrowo / płacowy

Podmioty zewnętrzne świadczące usługi kadrowe / płacowe dla swoich Klientów siłą rzeczy prowadzą intensywną wymianę informacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Szybki przepływ dokumentów ma tutaj decydujące znaczenie. Konieczność reagowania w nagłych sytuacjach wymusza na podmiotach kadrowych / płacowych stosowanie tej formy komunikacji.
RODO Sender w sposób znaczący ułatwia i usprawnia komunikację z klientami biur rachunkowych, podmiotów świadczących zewnętrzne usługi kadrowe. Klienci ww. podmiotów uzyskają dodatkowe zabezpieczenie. Ich dokumentacja finansowa, kadrowo płacowa, nie jest przesyłana otwartym tekstem przez internet.
Текущий запрос не имеет записей. Убедитесь, что у вас есть опубликованные элементы, соответствующие вашему запросу.

Bezpieczeństwo informacji.

Wymiana informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej to już codzienność przedsiębiorców. Czas dostępu do informacji jest zagadnieniem priorytetowym. Szybka wymiana danych pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurencją. Sprawnie zorganizowany system wymiany informacji to podstawa zarządzania. Bez względu na wielkość przedsiębiorcy. Nie należy jednak zapominać o tym, iż bezpieczeństwo informacji jest tak samo ważne, jak one same. Pomijanie zagadnienia bezpieczeństwa informacji przesyłanych wewnątrz firmy, czy do jej klientów może prowadzić do dramatycznych skutków. Brak zapewnienia bezpieczeństwa dla danych, w tym danych osobowych, prowadzić może do pociągnięcia przedsiębiorcy od odpowiedzialności finansowej a nawet karnej. Utrata danych, ich podsłuchanie, czy przejęcie nad nimi kontroli, może stanowić źródło realnych problemu dla przedsiębiorców i ich klientów.

Nieprawidłowości i błędy.

Jako specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem wymian wymiany informacji w naszej praktyce odnotowaliśmy szereg przypadków. Przypadków pokazujących jakie rozwiązania stosują w praktyce przedsiębiorcy. Konsekwencje negatywne mogące wyniknąć z ich stosowania są różnej rangi. Uświadomienie sobie jednak nieprawidłowych praktyk to pierwszy z kroków, jakie należy wykonać wdrażając czy modernizując system wymiany informacji w przedsiębiorstwie.
Brak określenia zasad korzystania z poczty elektronicznej. Jest to podstawowy i najczęściej spotykany błąd w przedsiębiorstwach, skutkujący całkowita utratą kontroli nad tym, jakie dane są przesyłane w firmie, pomiędzy kim a kim. Nieświadomi pracownicy stanowić mogą realne zagrożenie dla interesów firmy i jej Klientów.
Posługiwanie się otwartym tekstem w komunikacji. Jest to proceder często spotykany tam, gdzie pracownicy zniechęceni są do prowadzenia komunikacji elektronicznej. Pozornie ułatwiając sobie życie, tłumacząc to oszczędnością czasu przesyłają w treści email istotne dane do adresatów.
Błędy przy adresowaniu poczty email. Z tych samych powodów co wyżej pracownicy przedsiębiorstw często wysyłają wiadomość do adresatów nie weryfikując poprawności wpisanych adresów. Ponadto przy korespondencji kierowanej do kilku odbiorców nie ukrywają innych adresów.
Przesyłanie haseł zabezpieczających tym samym kanałem. Praktyką można powiedzieć było przesyłanie ważnych dokumentów w pliku zabezpieczonym przed otwarciem hasłem, ale łącznie z podaniem tego hasła w tej samej wiadomości. Czy w innej wiadomości przesyłanej na ten sam email.
Brak weryfikacji poprawności załączniki. Odnotować należy także sytuacje, w których nadawcy poczty email zapominają o sprawdzeniu poprawności przesyłanego załącznika. W konsekwencji inny niż powinien adresat otrzymuje dokumentu, które nie powinny trafić do niego.

Nieprawidłowości i błędy.

Jako specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem wymian wymiany informacji w naszej praktyce odnotowaliśmy szereg przypadków. Przypadków pokazujących jakie rozwiązania stosują w praktyce przedsiębiorcy. Konsekwencje negatywne mogące wyniknąć z ich stosowania są różnej rangi. Uświadomienie sobie jednak nieprawidłowych praktyk to pierwszy z kroków, jakie należy wykonać wdrażając czy modernizując system wymiany informacji w przedsiębiorstwie.

FAQ

1. Ile kosztuje używanie RODO Sender?

2. Jaki system komputerowy należy mieć zainstalowany aby RODO Sender działał poprawnie?

3. Czy instalację RODO Sender użytkownik może wykonać samodzielnie?

4. Jakie dane powinien znać użytkownik przy instalacji RODO Sender?

5. Czy w przypadku problemów technicznych użytkownik ma wsparcie techniczne?

6. Z wykorzystaniem jakich mechanizmów wysyłana jest korespondencja email?

7. Jaki został zastosowany mechanizm szyfrowania?

8. Czy korespondencja email przechowywana jest przez producenta oprogramowania RODO Sender?

9. Z wykorzystaniem jakich mechanizmów wysyłane są krótkie wiadomości tekstowe SMS?

10. Czy RODO Sender można używać na kilku komputerach?

11. Na jaki okres zawierana jest umowa licencyjna?

12. Ile wiadomości mogę wysłać przez okres trwania umowy licencyjnej?

13. Co w sytuacji kiedy przekroczę ilość określonych wiadomości do wysłania?

© 2019 RodoSender. All Rights Reserved. info@rodosender.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ZAPYTANIE