Bezpieczeństwo informacji zawartych w korespondencji email.

RODO Sender +48 694 494 240

Jak działa RODO Sender. Użytkownik wybiera pliki, jakie chce przesłać za pośrednictwem email do wybranego adresata. Podaje adres jego poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Po zaakceptowaniu do wysyłki wiadomości program automatycznie i samodzielnie zabezpiecza plik szyfrując jego treść oraz przypisując mu indywidualne hasło. Plik, w takiej zaszyfrowanej postaci, przesyłany jest do wskazanego adresata a kopia do nadawcy. Natomiast indywidualne hasło, potrzebne do uruchomienia archiwum, wysyłane jest adresatowi na podany numer telefonu komórkowego w formie SMS. Wszystko odbywa się automatycznie.

Demo

Bezpłatna wersja testowa

- Instalacja: 1 komputer
- Ważność licencji: 7 dni
- Ilość SMS: 5

Zamów do testu
159zł

Wersja: M

- Instalacja: 1 komputer
- Ważność licencji: 1 rok
- Ilość SMS: 500

Zamów RODO Sender
299zł

Wersja: L

- Instalacja: 3 komputery
- Ważność licencji: 1 rok
- Ilość SMS: 500

Zamów RODO Sender
399zł

Wersja: XL

- Instalacja: 5 komputerów
- Ważność licencji: 1 rok
- Ilość SMS: 1000

Zamów RODO Sender

RODO SENDER – sektor medyczny

Zgodnie z przepisami prawa dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

RODO Sender stanowi idealne rozwiązanie gwarantujące poprawność realizacji obowiązku dostarczenia dokumentacji medycznej upoważnionej osobie z wykorzystaniem poczty email, jako jednego z dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Czytaj więcej >>>

RODO SENDER – sektor kadrowo / płacowy

Podmioty zewnętrzne świadczące usługi kadrowe / płacowe dla swoich Klientów siłą rzeczy prowadzą intensywną wymianę informacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Szybki przepływ dokumentów ma tutaj decydujące znaczenie. Konieczność reagowania w nagłych sytuacjach wymusza na podmiotach kadrowych / płacowych stosowanie elektronicznej formy komunikacji.

RODO Sender w sposób znaczący ułatwia i usprawnia komunikację z klientami biur rachunkowych, podmiotów świadczących zewnętrzne usługi kadrowe. Klienci ww. podmiotów uzyskają dodatkowe zabezpieczenie. Ich dokumentacja finansowa, kadrowo płacowa, nie jest przesyłana otwartym tekstem przez internet. Czytaj więcej >>>

RODO SENDER – sektor usług prawnych

Z jednej strony osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, realizujące swoje obowiązki w ramach kancelarii notarialnych, adwokackich, radcowskich, czy indywidualnych praktyk, zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej, do poszanowania praw swoich klientów. Z drugiej strony zmuszone są do funkcjonowania w realiach wymuszających sprawne komunikowanie na odległość. Zapoznanie się z istotnym dla sprawy dokumentem poza siedzibą kancelarii, dostarczenie treści rozstrzygnięcia zapadłego w sprawie klienta, czy przekazanie wzoru umowy biznesowej do przedsiębiorcy, to czynności które wymuszają wręcz posługiwanie się korespondencją email.

RODO Sender pozwala na stworzenie systemu wymiany informacji z zachowaniem gwarancji prostej obsługi i bezpiecznej  i sprawnej komunikacji.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or……

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or……

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or……

Bezpieczeństwo informacji.

Wymiana informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej to już codzienność przedsiębiorców. Czas dostępu do informacji jest zagadnieniem priorytetowym. Szybka wymiana danych pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurencją. Sprawnie zorganizowany system wymiany informacji to podstawa zarządzania bez względu na wielkość przedsiębiorcy. Nie należy jednak zapominać o tym, iż bezpieczeństwo informacji jest tak samo ważne, jak one same. Pomijanie zagadnienia bezpieczeństwa informacji przesyłanych wewnątrz firmy, czy do jej klientów, może prowadzić do dramatycznych skutków. Brak zapewnienia bezpieczeństwa dla danych, w tym danych osobowych, prowadzić może do pociągnięcia przedsiębiorcy od odpowiedzialności finansowej a nawet karnej. Utrata danych, ich podsłuchanie, czy przejęcie nad nimi kontroli, może stanowić źródło realnych problemu dla przedsiębiorców i ich klientów.

Nieprawidłowości i błędy.

Jako specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem  wymiany informacji w naszej praktyce odnotowaliśmy szereg przypadków. Przypadków pokazujących, jakie rozwiązania stosują w praktyce przedsiębiorcy. Konsekwencje negatywne mogące wyniknąć z ich stosowania są różnej rangi. Uświadomienie sobie jednak nieprawidłowych praktyk to pierwszy z kroków, jaki należy wykonać wdrażając czy modernizując system wymiany informacji w przedsiębiorstwie.

Brak określenia zasad korzystania z poczty elektronicznej. Jest to podstawowy i najczęściej spotykany błąd w przedsiębiorstwach, skutkujący całkowita utratą kontroli nad tym, jakie dane są przesyłane w firmie, pomiędzy kim a kim. Nieświadomi pracownicy stanowić mogą realne zagrożenie dla interesów firmy i jej klientów.

Posługiwanie się otwartym tekstem w komunikacji. Jest to proceder często spotykany tam, gdzie pracownicy zniechęceni są do prowadzenia komunikacji elektronicznej. Pozornie ułatwiając sobie życie, tłumacząc to oszczędnością czasu, przesyłają w treści email istotne dane do adresatów w formie niezaszyfrowanej.

Błędy przy adresowaniu poczty email. Z tych samych powodów co wyżej, pracownicy przedsiębiorstw często wysyłają wiadomość do adresatów nie weryfikując poprawności wpisanych adresów. Ponadto przy korespondencji kierowanej do kilku odbiorców nie ukrywają innych adresów.

Przesyłanie haseł zabezpieczających tym samym kanałem komunikacyjnym. Praktyką, można powiedzieć, jest przesyłanie ważnych dokumentów w pliku zabezpieczonym przed otwarciem hasłem, ale łącznie z podaniem tego hasła w tej samej wiadomości albo w innej wiadomości jednak przesyłanej na ten sam email.

Brak weryfikacji poprawności załączników. Odnotować należy także sytuacje, w których nadawcy poczty email zapominają o sprawdzeniu poprawności przesyłanego załącznika. W konsekwencji inny niż powinien adresat otrzymuje dokumentu, które nie powinny trafić do niego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania.

Pomoc techniczna:

Jeśli masz problem z uruchomieniem programu, jego konfiguracją, albo chcesz zadać nam pytanie techniczne, po prostu zadzwoń do nas

Dział handlowy:

Jeśli masz pytania dotyczące zakupu oprogramowania, albo innych kwestii związanych z obsługą sprzedażową, po prostu zadzwoń do nas.

Pomoc techniczna: +48 537 782 700
Dział handlowy: +48 694 494 240

© 2019 RodoSender. All Rights Reserved .

ZAPYTANIE